خيلی وقته به ابنجا سر نزدم. يادش بخير قديما اينجا رو خيلی دوست داشتم. يک ماهی ميشه که کريزه رو دوباره فعالش کردم. حيفم اومد اينجا ساکت بمونه. سعی می کنم گاهی اينجا هم مطلبی بنويسم.

تو را اگر نديده بودم

حالا از ميان جعبه رنگها

رنگ چشمهايت را انتخاب می کردم!

يه زمانی با چه شوری اين شعرا رو می خوندم ولی حالا...

برای من عاشقی عمرش به يک سال هم نرسيد! حالا هم جز پشيمونی چيزی برام نمونده. راست ميگن که همه عشقا دروغه!

/ 0 نظر / 12 بازدید