لذت

لذت گرايان گروهی ار فلاسفه هستند که اعتقاد دارند هدف انسان از زندگی چيزی نيست جز لذت بردن ! از اين منظر هر آنچه جلوی لذت بردن انسان را بگيرد امری است مذموم . آنها معتقدند اگر کسی با تو بدی کرد تو با او بدی نکن زيرا بدی اوليه شخص بدکار سطح لذت را در جامعه کاهش داده است و بدی مجدد تو باز هم سطح لذت را در جامعه کاهش می دهد ( سطح لذت در جامعه جمع سطوح لذت فردی است ) . پس جامعه ای جامعه ايده آل است که لذت در آن در بالاترين سطح ممکن باشد و بدی و عدم لذت در پايين ترين سطح . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گاهی فکر می کنم چقدر زيبا بود اگر می شد چنين جامعه ای داشت ، جامعه ای که همه افراد آن از زندگی و از کنار هم بودن لذت می بردند و بدی در کمترين حد خود قرار داشت . اگر کمی نگاهمان را عوض کنيم می شود از کوچکترين امور لذت برد . اصلا می شود از همه امور زندگی لذت برد : از نوشيدن يک ليوان آب ، از باهم بودن ، از يک سفر درون شهری کاری معمولی ، از رد شدن از خيابان ، از رانندگی و ... . حتی می توان از عصبانيت و پرخاش يک دوست نسبت به خود هم لذت برد چون اين مساله باعث تخليه روحی او خواهد شد و در پس آن نگاهی مثبت به زندگی را می توان بوجود آورد . بياييد از زندگی لذت ببريم !

 

/ 0 نظر / 10 بازدید